Handelsbetingelser

§1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager på Sælgers hjemmeside’ (herefter benævnt ”Sælger”) hjemmeside dibbdesign.com. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk. Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige posst

§2 Ansvar 

Handel på dibbdesign.com  kan kun finde sted, hvis brugeren erklærer sig indforstået med de betingelser og vilkår, der gælder for handel hos dibbdesign.com. For at handle hos dibbdesign.com skal brugeren være fyldt 18 år. dibbdesign.com fraskriver sig alt ansvar i forbindelse med problemer vedr. forsinkelser eller virus. og samt forbehold for afgiftsændringer, trykfejl samt pris- og valutaændringer.

§3 Ejendomsret

Ejendomsretten til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer dibbdesign.com. Køber har ingen anden ret end den, end den der overdrages ved den indgåede købsaftale. Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer dibbdesign.com , indtil disse er fuldt og helt betalt af køber. Ejendomsret, copyright og andre rettigheder til produktet tilhører dibbdesign.com, der også har ret til at handle såfremt køber måtte bryde den indgåede købsaftale.

Der er ikke tilladt for køber:

  • at kopiere det leverede smykke og/eller design, til andet formål end backup og arkivering, herunder at fotografere smykket.
  • at gøre det leverede tilgængeligt i nogen form for tredjemand.

§4 Ordreprocedure

Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl. Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordre-nummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse og en oversigt over de bestilte varer.

Et køb er endeligt, når dibbdesign.com skriftligt har bekræftet ordren ved at fremsende en faktura/ordrebekræftelse. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriftlig accept fra dibbdesign.com , og da kun mod betaling af påløbne omkostninger, og mod kontant betaling af varen, der opbevares for købers regning og risiko.

§5 Levering

Ved køb af produkter hos DIBB Design går der fra 1-5 dage før varen bliver sendt, inkludere ikke forudbestilte vare.
Levering af produkter fra dibbdesign.com sker primært via almindelig post forsendelse. Til enhver bestilling af varer afgivet på hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Vi tilbyder fragtfrit levering til nærmeste afhentningssted – ved køb over 499 kr. Bemærk .Ellers er fragtpriserne:

DAO:
0-5 kilo = fra 44,- kr.

Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af Kunden og ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen og senere fakturaen, der sendes til Kunden.

§6  Fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på dibbdesign.com.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget din vare eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at sende en email til : rd@dibbdesign.com med dit ordrenummer. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette

§7  Forudbestlling

Når Kunden forudbestiller en vare hos dibbdesign.com, kræves Kundens pengene umiddelbart efter købet. Den forudbestilte vare vil være gennemført og sendt indenfor 30 dage, hvis ikke denne tidfrist overholdes, har Kunden ret til at annullere varen og kræve pengene tilbage asap. 

§8 Reklamation

Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering. Hvis kunden ønsker reklamation er køberen ansvarlig for fragtomkostningerne angående returneringen af produktet, hvis dibbdesign konstatere en fejl, vil køberen få kompensation for dine fragtudgifter (Husk derfor at gemme kvittering for dine udgifter).

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

§9 Returadresse 

Hvis køber ønsker at anvende §6 eller §7 skal produktet leveres til følgende adresse og kontaktinformation:

DIBB Design
Roald Dibbern
CVR: 407673
Agtrupvang 5
Bjert 6091
Danmark
E-mail: rd@dibbdesign.com
Tlf. +4551858952

§10 Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.